+48 71 364 22 22 biuro@alfa-dach.pl

Przedsiębiorstwo Budowlane ALFA-DACH Sp. z o.o.
ul. Tarnogajska 14, 50-512 Wrocław

NIP: 8970009170
REGON: 931002426
nr BDO 000150190

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000119542

Kapitał zakładowy: 53.500,- zł

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ i LOKALI USŁUGOWYCH

tel. 504 291 551

SIEDZIBA FIRMY / BIURO

tel. 71 364 22 22
biuro@alfa-dach.pl