+48 71 364 22 22 biuro@alfa-dach.pl
klucz
klucz
klucz

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. (RODO) wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane “Alfa-Dach” Sp. z o.o., 50-512 Wrocław, ul. Tarnogajska 14; tel. 71 364 22 22, e-mail: rodo@alfa-dach.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 pkt.1 w zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu adres e-mail, stanowisko (inne dane zawarte w korespondencji elektronicznej i tradycyjnej).

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia, zakup towarów lub usług, do celów prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Państwa dane będą przechowywane przez okres nieograniczony do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego dane są gromadzone.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach podanych wyżej odbiorcami danych osobowych może być podmiot świadczący obsługę prawną na rzecz administratora lub wskazany przez wykonawcę, inwestor, inspektor, podwykonawcy, prowadzący działalność bankową, firma pocztowa/kurierska, obsługująca pocztę elektroniczną, firma ochroniarska, zarządca nieruchomości, firma windykacyjna oraz podmiotom, które są niezbędne w realizacji naszych celów.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.